Gondolatok Hírek

2021-et átélni, túlélni, vagy megélni kell majd?

 

Nemzetegyesítő Mozgalom nevében minden jó magyar számára kívánunk létbiztonságot és harmóniát a következő esztendőre és ismertetjük, hogy született

„Magyarország lakói és polgárai” aláírással és 2020. december 23-án az alábbi

 NYÍLT LEVÉL AZ OPERATÍV TÖRZSHÖZ ÉS A KORMÁNYHOZ, amely tartalmazta az alábbi linkeket is!

https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users

https://cormandrostenreview.com/international-press/

https://www.infowars.com/posts/the-real-pandemic-is-an-outbreak-of-pcr-testing-2/

S ezen linkekben szereplő, eddig összegyűlt nyilvános bizonyítékok, és kutatási eredmények alapján:

Mi, Magyarország polgárai ezúton követeljük, hogy alapjogaink értelmében sürgősen adjanak választ életünket és alapvető emberi jogainkat érintő kérdéseinkre:

 • Pontosan mire alapozták a vészhelyzet, járványhelyzet, stb… kihirdetését?
 • Tudatában vannak-e annak, hogy Önök jogilag – a saját maguk által meghozott szabályok szerint – sem megfelelően jártak el ezek megállapításában, kihirdetésében?
 • Önök szerint a fertőzöttség milyen %-os aránya szükséges ahhoz, hogy bezárathassanak vállalkozásokat, megvonva megélhetésüket, munkanélkülivé téve emberek tízezreit, korlátozhassák az egészséges emberek mozgását, korlátozhassák a gyülekezés jogát, alapvető emberi jogokat?
 • Ki határozta meg, ki mérte meg és validálta ezt a %-os értéket? Egyáltalán, meghatározta-e valaki?
 • Készek-e arra, hogy mindezekért pénzben/de nem közpénzen/kárpótolják az érintett feleket?
 • Milyen alapon kényszerítik a lakosságot egészségkárosító hatások elszenvedésére úgy, mint a gyerekek maszk viselése vagy maszkok viselése szabad téren, egészséges emberek lakásaikba zárása, amely mind az immunrendszer gyengülésével is jár?
 • Tudatában vannak-e annak, hogy az ember alapvető joga nem korlátozható semmivel, mert az születési jogunk?
 • Mikor és mi indokolja a katonaság bevonását a kórházi munkába, az emberek utcai igazoltatásába? Önök a fenti válaszok alapján jogszerűnek ítélik-e ezt az intézkedésüket?
 • Tegyék nyilvánossá azokat a szakmai anyagokat, amelyek alapján meggyőződtek az „új” koronavírus létezéséről és azokat a vizsgálatokat, amelyek szerint a vírus átesett a Koch-féle posztulátum-vizsgálaton!
 • Az amerikai CDC, a WHO legutóbbi publikációit és egyéb tudományos munkákat felhasználva, a portugál munkaügyi bíróság ítéletét figyelembe véve kérjék be a laboroktól és hozzák nyilvánosságra, hogy melyik laborban milyen melegítési ciklusszámot alkalmaztak a PCR teszteknél!
 • Tudomásuk van-e arról, hogy a PCR teszt nem alkalmas diagnosztikai célokra, a tesztet nem erre tervezték, és a PCR teszt eredménye orvosi diagnózis és egyéb laborlelet nélkül nem jelenthet automatikusan fertőzöttséget?
 • Amennyiben a laborokban alkalmazott melegítési ciklusok miatt falspozitív az eredmény, ezeket az eredményeket azonnal semmisítsék meg! A járványügyi adatokat azonnal korrigálják!
 • Ki a felelős a kormány részéről, hogy szakmailag nem járt el körültekintően a PCR tesztek és gyorstesztek alkalmazhatóságának helyes megállapításával kapcsolatban?
 • Német mintára állapítsák meg, hogy mi számít fertőzésnek és fertőzőképességnek!
 • Végezzenek vizsgálatokat a „tünetmentes” PCR-pozitív embereken, amivel megállapítható, hogy bennük valóban annyi vírus van, ami által valóban megfertőzhetnek másokat – ahogyan ezt az Egészségügyi törvényünk is elrendeli!
 • Fejlesszenek ki a fertőzöttség megállapítására alkalmas teszteket és standardizálják azokat és azok alkalmazását is!
 • Amennyiben egy 0,3 – 1,8 %-os fertőzöttségi arány ilyen intézkedéseket és jogkorlátozásokat, elvonásokat indokol, adjanak magyarázatot arra, hogy miért nem tették meg ezeket az egészségünk megóvása érdekében a korábbi, ennél sokkal súlyosabb influenzajárványok idején?
 • Tegyék lehetővé Covid diagnózis eseteiben a boncolást, mert enélkül, pusztán egy teszt-eredményére alapozva nem nyilvánítható Covid okozta halálnak a haláleset.
 • Az Eü tv. alapján nem fertőzött az, akinél nem lehet, nem tudják, vagy nem mutatták ki egyéb módszerrel is az fertőzőképes vírust olyan mennyiségben, ami által az egyén valóban fertőzöttnek és fertőzés továbbadására alkalmasnak minősül! A törvény alapján nálunk senkit sem minősíthetnek fertőzöttnek vagy fertőzőnek pusztán egy pozitiv PCR vagy más, pl. a Miniszterelnökünk szerint is 50-60%-os pontosságú gyorsteszt alapján és karantén alá sem vonható! A jogszabály szerint a pozitív teszt eredmény ehhez nem elegendő, a fertőzés/fertőzöttség /fertőzőképesség megállapítása csak a teszt ÉRTÉKELÉSE és ORVOSI DIAGNÓZIS felállításával lehetséges!
 • Követeljük, hogy bizonyítsák és indokolják a még soha sehol nem engedélyezett kísérleti módszeren alapuló mRNS oltások biztonságosságát és hatékonyságát az eddig történt kutatások és felbukkant mellékhatások alapján! (Az egyik oltásnál az oltást megkapott emberek 3%-a munkaképtelenné vált, az oltást már a lakosságon alkalmazták.) Ha ezt a kísérleti oltást teszik csak elérhetővé, akkor törvényileg tegyék lehetővé, hogy senkit ne érhessen sehol, semmilyen tekintetben semmilyen hátrány vagy megkülönböztetés, ha a kísérleti technológia iránti bizalmatlanságból vagy egészségügyi, vallási, lelkiismereti okból nem adatja be magának! Ne tegyenek kötelezővé olyan kísérleti technológián alapuló oltást, aminek hosszú távú hatásairól, következményeiről semmilyen információ nincsen!
 • Követeljük, hogy ne tiltsák és cenzúrázzák az eltérő vélemények megjelenését vagy kimondását a médiákban és a közösségi oldalakon a teszteléssel, járványhelyzettel, vagy az oltássokkal kapcsolatos tények és új információk esetében! Az embereknek joguk van tájékozódni és dönteni az egészségük felől!
 • Ismert tény, hogy az mRNS alapú oltások kísérleti jellegűek és sürgősségi engedélyezési eljárás alatt hozták forgalomba őket, ami miatt a gyártók fel lettek mentve a felelősségviselés alól, tehát a következményekért a felelősség a kormányokat terheli!
 • Követeljük a PCR tesztek használatának azonnali felülvizsgálatát és ennek tükrében a járvánnyal kapcsolatos statisztikák kijavítását, a járványügyi intézkedések újragondolását – különös tekintettel a maszk használatra, a karanténszabályokra, oltásokra -, emberi jogaink korlátozásának/megvonásának azonnali megszüntetését, illetve a kísérleti oltások által előrevetített egészségkárosítás és életveszély megszüntetését az oltási intézkedések visszavonásával!
 • Követeljük a tesztelésekkel, maszkviseléssel, oltásokkal kapcsolatban eddig elvégzett és nyilvánosságra hozott nemzetközi orvosi és kutatási eredmények figyelembevételét és az ország törvényeinek betartását mindenkor, így a jelenlegi helyzetben is!

 

Magyarország lakói és polgárai                                                2020. december 23.-án

 

Miután mi Nemzetegyesítők a valódi népképviselet hívei vagyunk, komolyan vettük e népi kérdéseket, s mindezen kérdések figyelembevételével nézzünk egy kis visszatekintést – nem csak a tavalyi évre – hanem arra a drámai történelmi előzményre, ami előkészítette azt a fordulópontot, ahová éppen most elérkeztünk mi, a XXI. század magyarjai is.

Egyes tabukat a rendszerváltozásnak hazudott korban is ajánlatos volt elhallgatni. Sőt, ehhez társult a nagy arányú, gyors és tömeges egzisztencia-süllyedés, ahol a hétköznapi megélhetés vált a magyar élet kérdésévé igen sokak, sőt a többség számára. Akkor is sok veszteség érte a családokat, éppen úgy, mint az előző, valódi rendszerváltáskor mely 1945 és 1950 között következett be. A második világháború alatt és után: elvették, megerőszakolták, elűzték, megölték, háborúba kényszerítették, kifosztották, elhurcolták, internálták a magyarokat. Valójában soha nem értettem, hogy miért nem azt a kort nevezzük rendszerváltásnak amikor valóban váltottunk a viszonylagos normalitásban működő magánkapitalizmus és a hamisan szocializmusnak titulált államkapitalizmus között. Persze nem saját akaratból, hanem a szovjet fegyverek árnyékában. A nyilvánvaló „rendszerváltó veszteségek” miatt a kétszer vesztes magyar népnek komoly jóvátétel járna. Ám mi nem kaptunk mást, mint a hazárdjátékos módon kiadott kárpótlási jegyeket, melyek egyébként egy jól meghatározható kört gazdagítottak csak meg, amíg az eredeti tulajdonosok, vagy azoknak leszármazottaiként, csupán kapkodhattunk a lehetőségek után! Ugyanakkor mindkét korszakot sikertörténetnek, hirdeti a hazai tudatipar, hiszen kialakult egy egészen új pártpolitikai struktúra és párt-elit.

Nagy kérdés persze az, hogy miért és kiknek volt szükségük erre a két hamis „rendszerváltásra”, s miért adták fel a „nagy bolsevik kísérletet” olyan könnyen, illetve miért NEEM hagyták, hogy azon örökösök kapják vissza az elkonfiskált vagyonokat, akiknek az ősi megdolgoztak érte? De a huszadik század eleje, sem volt egyszerű az emberi szenvedések kiosztásánál. A nagyháború és a spanyol-nátha legnagyobb emberáldozatát nem a németek, hanem a magyarság szenvedte el. A Trianon által meghúzott határok egy nemzetgyilkossági kísérletként ültek rá a magyarság lelkére, és hatalmas erővel vonta ki a magyar értelmiséget az utód-államok által mohó területéhséggel bekebelezett területekről. Pedig, ha az értelmiség elmegy, elhagyja a kisembereket, akkor velük azt tesz az új hatalom, amit csak akar. Ám azt is meg kell érteni, hogy az egzisztenciális lehetőségek olyan szinten csökkentek le, és olyan erőszaknak voltak kitéve a papok, tanítók, tanárok, jogászok, orvosok stb., hogy azt nem sokan tudták, sokáig elviselni.

Vajon nekik, akiknek akár még a gúnyhatárok közötti élet-újrakezdés is nehéz volt, akármilyen módon lettek elűzve az őseik és saját szülőföldjükről, mikor tud majd végre kárpótlást adni a történelem?

A mai fiatalok azonban nem tudják, vagy nem is nagyon értik, hogy azok, akik ugyanis azt a kort átélték, nem biztos, hogy túl is élték azt!

Pedig nagyon fontos lenne, hogy a magyar fiatalság is foglalkozni kezdjen a múlt tanulságaival. Mert a magyar jövőt, csak a múlt megértésével lehet harmonikusan elképzelni, márpedig azt igenis a mai fiatalságnak kell tisztességesen kiépíteni!

A fiataloknak is érteni kellene végre, hogy az 1990-es rendszerváltás valójában nem váltott rendszert, mert az államkapitalista rendszerből lett egy közvagyont szétlopó, de nagyrészt bolsevista-tőkésekkel működő magánkapitalista rendszer. (A különbség a mai Kína „fejlődésétől” annyi, hogy ott nem demokratizálódtak!)

A mi rendszerünk gátlástalansága kiemelkedik a Kelet-Közép Európa országai közül leginkább két körülménnyel. Egyrészt azzal, hogy hazánk a legkorruptabb pártpolitikai elit kialakulását élte meg, másrészt pedig a kétségkívül legnagyobb államadósságból egyetlen fillért sem engedtek el nekünk a nyugati bankok!

Pedig éppen a Kádárt rendszernek hitelt adó bankok hosszabbították meg a szenvedésünket is, amelyre egyre többen emlékeznek vissza úgy, mint a biztonság korszakára. Bár éppen akkor „végeztek ki” az 56-os hősök után 7 millió magyar csecsemőt, s az biztosította a viszonylagos jólétet a többieknek!

Sőt a hatalmas kádári eladósítással a háttérben, s az 1956-os, nagyon véres megtorlás megfélemlítő hatásán keresztül – törte meg a társadalom, és benne a családok gerincét, okozta azt az elidegenedést, azt a hihetetlenül erős társadalmi atomizációt, amit ma sem tudnak sem leküzdeni, sem feldolgozni az egyszerű magyar emberek, sőt sajnos még a magyar értelmiség jelentős része sem!

Persze voltak a legvidámabb barakknak is vidám túlélői, sőt olyanok is, akik akár a gulág, akár a koncentrációs tábor után talpra álltak és képesek voltak mindig újra- és újrakezdeni. S bizony most is, túlélni képes magyarokra lesz szükség! Mert a következő évek nagyon is a megpróbáltatások éve lesz főleg akkor, ha nem sikerül újjá-szerveznünk önmagunkat. Ha ugyanis a pártoskodás helyett nem fogjuk a „helyi szellemi kalákák” újjászervezésével kialakítani a mellérendelő nemzeti hálózatot, vagyis a „hungarus tudatú, patrióta népmozgalmat” amely képes lesz végre leváltani a pártoskodás korrupt és rablókapitalista rendszerét!

 

A sajátos magyar, nemzetfogalom ugyanis a következő: A legmagasabb szintű, lelki és tudati összetartozás cselekvő kultúrközössége.

S nézzük meg, hogyan tudnánk meghatározni az újesztendő cselekvési tervét?

Ehhez a Magyarok Világszövetségének a határozott, nyílt levelét használom fel:

 

 

Az MVSZ tiltakozása és felszólítása a cselekvésre a SARS-COV-2 kényszeroltás ellen, amelyhez a NEEM párt, mint a „Nemzetegyesítés eszközszervezete” azonnal csatlakozott!

 

A Magyarok Világszövetsége megrökönyödéssel tapasztalja, hogy hosszú hónapok retorikájával szemben a „Magyarország kormányát vezető kancellária-miniszter” Karácsony előtti nyilatkozata, majd ezt követően a miniszterelnök nyilatkozatai is arról árulkodnak, hogy a magyar állam, hatósági részvétellel „oltási igazolvány” bevezetését készíti elő, amely alapján lehetővé válna a magukat a „vakcinázásnak” önként alá nem vető emberek súlyos, hátrányos megkülönböztetése.

 

A legmagasabb kormányzati szinten bejelentett szándék fölülírja az eddigi kormányzati retorikát. Többé nem igaz, hogy az új koronavírus kapcsán bevezetésre kerülő „vakcina” nem lesz kötelező! Azzal, hogy a kormányzat aggodalom nélkül helyez kilátásba lehetséges

korlátozásokat azokkal az emberekkel szemben, akik nem vetik alá magukat a „vakcinázásnak”, nemcsak hátrányos megkülönböztetést követ el velük szemben, vélelmezett egészségi állapotuk

alapján, hanem egyenesen kényszeroltássá teszi a SARS-COV-2 kapcsán bevezetésre kerülő „vakcinát”. Ez a szándék elfogadhatatlan és megengedhetetlen. Külön fájdalom, hogy ezt a pálfordulást Jézus urunk és általa a remény születésének ünnepére időzítették.

 

A történtek miatt megrendült bizalommal ugyan, de az ország alkotmányos rendjéhez, már az Aranybullában megfogalmazott „jus resistendi et contradicendi” jogához ragaszkodva tiltakozunk e szándék ellen, és haladéktalan cselekvésre szólítjuk fel Magyarország kormányát.

 

1.Ne támogassa, és határolódjék el a diszkriminációs kísérlettől!

Felszólítjuk Magyarország kormányát, hogy haladéktalanul állítsa le minden olyan tevékenység támogatását, amely (1) a „vakcina” bárminemű közvetlen vagy közvetett eszközzel történő kötelezővé tételét eredményezné, illetve (2) az emberek „oltási igazolással” való megkülönböztetését tenné lehetővé. Ugyanakkor tegye egyértelművé, hogy ilyen megkülönböztető eszköz bevezetéséhez soha nem fog hozzájárulni.

 

 1. Egészítse ki az Alaptörvényt. Felszólítjuk Magyarország kormányát, hogy éljen az Országgyűlésben élvezett kétharmados többségével, és haladéktalanul terjessze elő az Alaptörvény tizedik, az összes eddiginél indokoltabb módosítását, amely megtiltja az

emberek egészségi állapotuk szerinti hátrányos megkülönböztetését. Tiltsa meg ez a törvénycikk az új koronavírus, annak mutációi és esetleges újabb változatai elleni „vakcinákat” elutasító emberek bármilyen hátrányos megkülönböztetését. Az Országgyűlést arra hívjuk, hogy sürgősséggel tűzze tárgysorozatára, és hajtsa is végre ezt

az Alaptörvény-kiegészítést.

 

3.Lépjen ez ügyben a visegrádi országok és az EU-tagállamok irányába is.

Felszólítjuk Magyarország kormányát, hogy haladéktalanul keresse meg a visegrádi országok, valamint az Európai Unió minden kormányát és parlamentjét, és kérje tőlük a fent részletezett magyarországi intézkedésekkel azonos értékű lépések megtételét az alapvető emberi szabadságjogok és a jogállamiság védelmében.

 

4.Helyezze ez ügyben kilátásba a vétóját az EU-ban.

Felszólítjuk Magyarország kormányát, hogy helyezze kilátásba: meg fogja vétózni az Európai Unió valamennyi olyan intézkedését, amelyek alapján lehetővé válna az emberek kötelező jellegű beoltása, avagy hátrányos megkülönböztetése az oltás hiánya miatt. Magyarország kormánya az EU-ban az elmúlt években számos alkalommal élt vétójogával Izrael érdekeinek, illetve saját, kormányzati érdekeinek védelmében. Itt az ideje annak, hogy Magyarország kormánya éljen nagyhatalmi státusából fakadó vétójogával a magyar emberek és az Európai Unió összes

lakosa alapvető emberi jogainak védelmében is.

 

 1. Vizsgálja meg az emberiesség elleni bűncselekmény alapos gyanújának fennállását.

Felszólítjuk Magyarország kormányát, hogy kezdeményezze nemzetközi tudományos testület létrehozását annak igazolására vagy cáfolatára, hogy az új koronavírus tudatos és célzott emberi tevékenység eredményeként jött létre. Addig is, amíg ez a nemzetközi

testület feláll, hozzon létre saját hatáskörében ilyen testületet. Annak feltételezésére, hogy az új koronavírus tudatos és célzott emberi tevékenység eredménye, nyomós okot ad az AIDS-vírust azonosító, Nobel-díjas francia virológus 2020 tavaszán tett bejelentése,

miszerint bizonyítottnak látja, hogy a jelenlegi új koronavírus laboratóriumban készült, tehát emberi tevékenység eredménye. Erősítik ezt a gyanút mindazok az intézkedések, amelyek nehezítették az új koronavírus azonosítását és a hatékony gyógymódok megtalálását. Első helyen említjük az Egészségügyi Világszervezet (WHO) javaslatára számos országban elrendelt boncolási tilalmat

és korlátozásokat.

 1. Kezdeményezze az ENSZ rendkívüli közgyűlésének összehívását.

Felszólítjuk Magyarország kormányát, hogy kezdeményezze az ENSZ rendkívüli közgyűlésének összehívását azzal a feladattal, hogy az új koronavírus létrehozásával kapcsolatos bármilyen emberi részvételt nyilvánítson az emberiesség ellen elkövetett, világszerte

üldözendő bűncselekménnyé, amely soha nem évül el.

 

 1. Kormányunk kérje, hogy hívják össze az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülését is ez ügyben.

Felszólítjuk Magyarország kormányát, kérje az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésezését azzal a feladattal, hogy hozzon határozatokat, amelyek világszerte lehetővé teszik az új koronavírussal

kapcsolatos bűnüldözést, a gyanúsítottak vád alá helyezését. Terjedjenek ki a Biztonsági Tanács nemzetközi vizsgálódást lehetővé tevő határozatai azokra, az egész emberiséget érintő egyéb fenyegetésekre is, amelyek vizsgálatát hadászati és egyéb szempontú

titoktartás ürügyén jelenleg korlátozzák, illetve ellehetetlenítik. Ide tartozik egyebek mellett a Chemtrail, a HAARP, az 5G, az emberi genom módosítása, az ember klónozása is.

Az új koronavírus megjelenése és az annak kapcsán elrendelt világzárvány súlyos kihívás elé állította az emberiséget és benne a magyar nemzetet is.

Ez arra kényszerít, hogy haladéktalanul hagyjunk fel a bárgyú, tétova védekezéssel, és az emberi élet védelmében a kihívással azonos léptékű tettekre szánjuk el magunkat.

Kérjük Magyarország kormányának határozott, megalkuvás nélküli, – a magyar nemzet és az egész emberiség érdekében történő -, haladéktalan cselekvését.

 

2020–2021 fordulója legyen sorsfordító erejű!

 

Budapest, 2020 decemberében        Kiadta a Magyarok Világszövetsége

 

és csatlakozóként a Nemzetegyesítő Mozgalom, amely valójában a nemzet egységesítésének egy eszközszervezete csupán!

 

ENNEK AZ ESZKÖZSZERVEZETNEK A NEVÉBEN KÍVÁNOK MINDEN JÓ MAGYAR EMBERNEK LÉTBIZTONSÁGOT ÉS VALÓDI HARMÓNIÁT A 2021-ES ESZTENDŐRE!

Szervezzük újjá hazánkat a pártok helyett az értékelvű nemzetre alapozva!

S ehhez éppen a covid-19 biztosít nekünk kihasználandó lehetőséget az interneten, ahol a Nemzetegyesítő Mozgalom honlapja segíthet ebben!

Kattintsatok rá!  BUÉK!

Egyébként az Aranyborjú Körüli Tánc Helyett A Mérleg Nyelve Kell- című írásban az alábbiak találhatók a Nemzetegyesítők honlapján!

 

12 áldozatvállaló magyar – miközben elutasítja pártoskodást – a következő 7 pontot adja közre azért, hogy elszakadjon a hazai társadalom a beidegződött dogmáktól és követni tudják azt az irányt, amit már a pártonkívüli politikus, Donald Trump is meghatározott a „szabadkőműves Amerikával” szemben:  

 

 1. 1Közszabadság a megosztottság helyett: Egy új nemzeti büszkeség fogja begyógyítani megosztottságunkat, ha a pártok helyett a saját helyi közösségeinket próbáljuk meg valóságos képviselethez juttatni! Mi már nem pusztán hatalmat akarunk átadni az egyik kormányzattól a másik kormányzatnak, vagy egyik párttól a másiknak, hanem a hatalmat akarjuk a népnek átadni úgy, hogy az eddig a pártok vezetői részére privatizált közhatalmat visszaadjuk azoknak, akik elmennek végre a saját választókerületükben a visszahívható és pártonkívüli követre szavazni! Ezt az eredeti elképzelés szerinti Nemzeti Egységet Elősegítő Mozgalom fogja a NEEM-esen gondolkodó tagjainak technikájával elősegíteni!
 2. A kötelezettségek és jogok összhangjához köti az emberi szabadságjogok érvényesülését: Népünknek nem szabad többé segélyekre szorulnia és vissza fogjuk a gyermekeinket hozni Magyarországra, ahol lesz számukra megbecsült munka, s így a magyar kezek által, magyar munkával lendítjük fel az ország gazdaságát, amit a vírushiszti és az adósságcsapda tett tönkre és nem a kreativitásunk vagy a munkaerkölcs hiánya.

 

 1. 3A legszentebb emberi közösségnek, a családnak a szerepét a társadalomszervezés alapjának tekinti. Minden magyar szeretne igaz történelmet tanító jó iskolát a gyermekeiknek, megfelelő lakhelyet és környezetet családjának, és valóban jó munkahelyet, ahol tisztességes munkáért tisztességes fizetés jár. Minden országgyűlési döntésnek az értékteremtő dolgozóknak és azok családjainak kell kedveznie, nem pedig a profitéhes multicégeknek!
 2. Önellátás: Ma már a falvak sem termelik meg maguknak az egészséges és a szállítási költséggel nem növelt élelmiszert! A választókerületi követeknek azt feltétlenül a közbeszéd szintjén kell tartaniuk: magyar ember magyar terméket vegyen, és minden fórumon hirdetnie kell, hogy magyar cégek magyar munkaerőt alkalmazzanak! Magyar jogász csak valódi magyar jogelvekkel dolgozzon!
 3. Konföderatív gondolkodás a föderatívval szemben: Megpróbálunk barátságot és jószándékot kialakítani minden nemzettel a világon, de ezt úgy tesszük, hogy közben tudjuk: jogunk van arra, hogy saját érdekeinket vegyük előre. A történelmi magyar államok sorába szeretnénk hazánkat vissza-helyezni, hiszen egy olyan sajátos jogrend volt a miénk, ami jó minta lehetne az egész emberiség számára, ha le akarja rázni a természetet és társadalmakat tönkre tevő monetáris diktatúrát.

 

 1. 6Mintaadás az erőszakkal szemben: Soha nem akartuk ráerőltetni életstílusunkat senkire, így ma is csak azt akarjuk, hogy ez példaként sugározzon kifelé. Ha sikerül 1956 elveit mindenki számára érthetővé tenni, akkor a se nem kapitalista, se nem szocialista gazdasági rendszert, vagyis sajátos magyar utat fogunk végre megvalósítani a választókerületi követek által. Bízunk abban, hogy követni és inkább továbbfejleszteni fogja az emberiség a magyar mintát, nem pedig elutasítani.
 2. 7Elszámoltató nagytakarítás az építés előtt: Donald Trump elnök beiktató beszédében hallottuk: „Vissza fogjuk szerezni határainkat, munkahelyeinket. Vissza fogjuk szerezni a vagyonunkat, és vissza fogjuk szerezni az álmainkat.” S a Nemzetegyesítők 12 áldozatvállalója sem akar ennél sokkal kevesebbet!

 

S a Nemzetegyesítéshez éppen a covid-19 biztosít nekünk kihasználandó lehetőséget az interneten, ahol a Nemzetegyesítő Mozgalom honlapja segíthet ebben! Kattintsatok rá!  BUÉK!

Vélemény, hozzászólás?