Gondolatok Publicisztika

Tisztázás és javaslat a temetőgyalázók ügyében

Orbán Viktor szinte minden beszédében szól a nemzetegyesítésről. Mi ennek érdekében hoztuk létre a NEMZETEGYESÍTŐ MOZGALMAT. Persze nemcsak a Trianonban elszakított nemzetrészek kapcsán, mert a maradék-országon belül is megvannak azok az ellentétek, melyeket így nekünk lesz kötelességünk felszámolni! Azonban a székelyföldi temetőgyalázás kapcsán erősen fel kell emelnünk a szavunkat, sőt tettekre is kell most biztatnunk […]

Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok Publicisztika

Bene Gábor: Közelről láttam a nyugat alkonyát!

Amit Franciaországban tapasztaltam most az világossá teszi számomra, hogy a nyugat egy része már elveszett. Talán nem véletlen, hogy éppen azok az államok lettek a muszlim megszállás alá véve, akik egykor az Oszmán birodalom legfőbb támogatói voltak a Habsburgok ellen. Azt azonban jó tudni, hogy nem a Habsburgokon csattant akkor a muszlim ostor, hanem a […]

Gondolatok

Szentkorona ( a Magyar Szent Korona ) az örök modernitás jele

„Magukra tűzdösik az élők azt, ami a halottakat illeti.” / T. Cécile: 1918. október 31./ „Az ősök jelentőségét látjuk azokban a középkori krónikákban, amelyek a klasszikus világ embereinek szokásától miben sem térve el, az uralkodó család számára elképzelt ősfa felállításával mitikus őst teremtettek, aki már felemelkedett az emberek közül és eredetével már-már földöntúli kapcsolatot érintett.” […]

Gondolatok

A leválthatatlan nép iszonyú demokráciája – avagy Amikor a mindenhez értők országában senki nem akar tudomást venni, nemhogy az igazságról, de már a valóságról sem!

A dolog erőteljesen hajaz a megboldogult Szabó Iván mára már klasszikussá vált kifejezésére, mellyel saját pártja, a nyugodt erőként aposztrofált Magyar Demokrata Fórum derék hadát illette, mégpedig ekképpen: „a borzalmas tagság”. Itt van ez a végletekig istenített demokrácia, vagy ahogyan ma ismerjük, parlamenti demokrácia nevű társadalmi berendezkedés, melyben – a rendszer szükséges és elégséges feltételeként […]

Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok

A Visegrádi Disputa Politikai Emlékirata

A Visegrádi Disputa Politikai Emlékirata a Magyar Köztársaság Elnökéhez, Gyurcsány Ferenc Kormányához, az Országgyűlés elnökéhez és a képviselőház tagjaihoz. Az a tény, hogy a Gyurcsány kormány és Országgyűlés hivatalban maradt, súlyos válságba sodorta országunkat. Mindez nemcsak a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi értékrendjével ellenkezik, hanem egyúttal gyökeresen szemben áll a Magyar Köztársaság jelenleg érvényben lévő Alkotmányának […]

Gondolatok

Szervezett magánhatalom van – Magyar Országgyűlés már nincs

Aki látta a sajtófotókat, a karzaton már az oligarchák, külföldi és belföldi milliárdosok ülnek. Ez már nem népképviselet. Ez már egy idegen érdekeket kiszolgáló és saját vagyonát gyarapító diktatúra. A hatalom már azt is megtehette, hogy a két gigatüntetést is saját maga szervezte a gőz leeresztésére. A harmadik tüntetésre már nem szervezett senki, és ez […]

Gondolatok Publicisztika

Dr. Ilkei Csaba: Ügynökök az országgyűlésben, 1990-1994 – Kikkel bővült a behálózott képviselők köre? (I.)

2010 tavaszán elsőként dolgoztam fel az átmentett állambiztonsági múlt tetten ért következményeit az első szabadon választott országgyűlés (1990-1994) képviselői körében. http://www.utolag.com/BehalozottMagyarOrszaggyules.htm http://mek.oszk.hu/15000/15047/15047.pdf A feltárt kutatási eredményekkel kapcsolatban hangsúlyoztam, hogy a legalább 25 állambiztonsági hálózati személy (ügynök, titkos megbízott, titkos munkatárs) korántsem jelenti az érintett képviselők teljes körét. Több okból sem, melyeket részletesen felsoroltam tanulmányomban. Így például: –          a […]

Elemzés Gondolatok

Hétköznapi botrányaink: Az öszödi beszédről és az Orbán – Gyurcsány párosról reálisan

A politikai közéletünk sötét oldalát felvillantó rovat előző írásából megtudtuk, hogy a baloldali összefogás pártjai valamilyen láthatatlan hatalom, „külső finanszírozó” erők megbízásait hajtják végre. Ezt kotyogta ki gyanútlanul Kövér László házelnök egy rádióinterjúban, és ahelyett, hogy kötelességének megfelelően feljelentést tett volna hazaárulás vádjával, jóízűen élcelődött a másik oldal nehézségein. Miért nem rohant az ügységre ezzel […]

Gondolatok Zetényi Csukás Ferenc

REDEMPTIO! REDEMPTIO! – Amikor egy öreg kuntól is tanulhatunk

A két hatalmas erejű egymásnak ment kunt, s jászt nem tudták széjjel választani öten sem az ivó előtti réten. Úgy harcoltak azok egymással, mint veszett farkasok, akik egymás vérére szomjaznak.  A tisztes férfiúi párviadalt, a legény-párbajt el tudta fogadni a könnyen forró jász-kun vér, de a „hiriget” és a „gyilokig tartó” viadalt soha nem engedte […]

Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok

Gondolatok a Nemzetegyesítők szerepéről!

  „Én egész népemet fogom nem középiskolás fokon taní-tani!”(J.A)       „A ’megértés’ bonyolult művelet akkor, ha dogmatikus elvek vannak az olvasó fejében, ami megzavarhatja a befogadót a téma kapcsán.” (B.J.) Régóta reménykedünk abban, hogy a közvetítői szerepet játszók NEEM mozgalma, valóban képes lesz a Nemzetegyesítésre, mert a dogmák nem homályosíthatják el annyira a tudás népének gondolatait, hogy […]