címer
Gondolatok

MIT KÍVÁN A MAGYAR NEMZET!?

( Nemzetegyesítő Mozgalom szeretne szolgálatot tenni minden nemzeti elkötelezettségű szervezetnek. Ezért adunk helyt minden olyan anyagnak, amely látható módon a közjót szolgálja és a nemzeti értékrendet akarja erősíteni, s nem egyes vezetők egoizmusát!)

 1. A Történelmi Alkotmánnyal jogfolytonos, a Szent Koron Értékrendet tartalmazó, a magyarság és a vele együtt élő nemzetiségek érdekeit védő és szolgáló, a valódi demokratikus viszonyokat és az emberhez méltó életet biztosító törvényes alkotmányt és gyökeres, értékrend-váltáson és elszámoltatáson alapuló valódi rendszerváltást akarunk!!

A Szent Korona Értékrend alapelvei:

1.§ Magyarország örökké szabad.

2.§ A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez. A Szent Korona tagja az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon, valamint az államalkotó nemzetek tagjai, ha a Szent Korona Országának területén élnek. b) Államalkotó nemzet az, amely elfogadva a Szent Korona értékrendjét, kultúrájának helyet talált a Szent Korona Országának területén.

3.§ Ami a magyar földön, föld alatt és föld felett van, a Szent Korona által jelképezett egyetemes magyarság elidegeníthetetlen, örök tulajdona, amelyet csak a Szent Korona tagjai birtokolhatnak. (Megjegyzem, hogy a 3.utas civilek és az általuk támogatottak is a föld tulajdonlását kizárják a külföldiek elől, a bányajog nélküli birtoklását viszont korlátozott mértékben nem zárják ki — 1-től 20 évig lehetne bérelni pénzért az állam és a 3.utas civilek engedélyével, amely kölcsönös előnyök alapján meghosszabbítható, Enélkül, problémássá válna a külföldi cégek itt léte. A Szent Korona Értékrend írója — dr.Halász J., ezzel nem ért egyet.)

4.§ Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja.

5.§ Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni.

A fenti alapelveket megsértő pártokat és politikusokat a 3. utas nemzeti civilek hazaárulóknak tekintik, valódi rendszerváltás esetén különleges bíróság elé kell őket állítani!!

A 3. utas nemzeti civilek nem ismerik el törvényesnek és érvényesnek az 1949-es sztálini, az 1989-es ideiglenes “rendszerváltó” Alkotmányokat (megszállás alatt volt az ország) és a 2012. január 1-jén a korábbi Alkotmány helyére lépett, majd utóbb többször módosított alaptörvényt, valamint, a demokráciának hazudott pénzuralmi globalistás válságokozó diktatúrát sem!

 1. 2.Új, igazságos, demokratikus, csalási lehetőségeket kizáró, átlátható, a valódi civilek által is ellenőrizhető választási törvényt!  Kétkamarás országgyűlést, visszahívható képviselőkkel – egyoldalú társadalmi szerződéssel, + igény szerint a választók csoportjával, vagy csoportjaival és a valódi civilekkel kötött becsületszerződés alapján!!

 1. 3.Függetlenség és semlegesség a NATO és az EU-tagság, azaz a világgyarmatosításba való beolvadás helyett (pld. Svájc)! Magyarország nem lehet tagja terrorisztikus, vagy diktatórikus szervezeteknek!

 1. Független magyar közpénzrendszert – a pénzkibocsátás jogának és a monetáris jogok visszavételét, állami bankhálózat létrehozását, az adósságcsapda sürgős felszámolását!  A hitelek kezelési költségei (kamatai) csak 0 és 2% között lehetnek!

 1. Munka- és tudásalapú, értékteremtő gazdaságot!  A hazai gazdaság védelmét (protekcionizmust) és környezetbarát, az igényeknek megfelelő fenntartható növekedését!  A gazdag multik helyett a hazai vállalkozóknak kell adni olcsó pénzt munkahelyteremtésre! A Bruttó Nemzeti Boldogság sokkal fontosabb, mint a GDP.

 1. Nemzetépítő Magyarországot!

Nemzeti elkötelezettségű kultúrát, művészetet, oktatást!  Minőségi oktatás nélkül nincs sikeres Magyarország!

A tudás a legerősebb “fegyver” az elnyomással és kifosztással szemben, ezért tartják alacsony szinten az oktatást az elmúlt 28 (manapság, már 33 éve) évben uralmon lévő bűnpártok.

 1. Köztulajdonba a közműveket!

Az ország vérkeringésének számító ágazatok állami kézben kell, hogy legyenek (ivóvízhálózat, elektromos hálózat, gázhálózat, szennyvízhálózat, úthálózat, 1 telefonhálózat, MÁV, Volán, BKV, fegyvergyár)!

Felül kell vizsgálni a privatizációkat és a bankkonszolidációkat, a bűnösöket bíróság elé kell állítani!

A közvagyon mozgása és az állami szerződések nem titkosíthatók!

 1. Jog- és közbiztonságot! RENDET!

A legkiválóbb emberek közül választott különleges bíróság felállítását!  Az alkotmányos és erkölcsi válságért felelős Alkotmánybíróság feloszlatását, tagjainak a különleges bíróság elé állítását! A bíróságok és az ügyészségek megtisztítását a pártos bíróktól és ügyészektől!

 1. Vagyonelszámoltatást!

A törvénytelenül szerzett vagyonok elkobzását! Állami vagyonleltárt 1900-tól napjainkig!

Vagyonosodási vizsgálatra van szükség időkorlát nélkül a 2 diktatúrát működtetők, kiszolgálók, segítők köreiben,

a gyanú esetében a családtagjaiknál és az ismerőseiknél is!

 1. A titokrendszer lebontását, a titkosítások feloldását! A magyarellenes tevékenységet folytató ügynökök, besúgók nevének, aktáinak a nyilvánosságra hozatalát (1944-től napjainkig), eltávolításukat, különleges bíróság elé állításukat!

 1. A hiteles média megteremtését! Az elhallgatások, a hazugságok, a félelemkeltés, az értékrombolás, a magyarellenesség, a gyűlöletkeltés és az erőszakosság sürgős felszámolását, szigorú büntetését!!

A bűnelkövetők különleges bíróság elé állítását,

(pld. az M1, a Duna Tv, RTL, ATV, TV2, Hír Tv tulajdonosait, felelős vezetőit és szerkesztőit)!!

 1. A fennmaradás alapját képező föld nemzeti kézben tartását! A mezőgazdasági önellátás és a hazai vetőmagok biztosítását!

 1. 13. Politikamentes egészségügyet!

Az egészséges táplálkozásra, egészséges gyermekek születésére, az emberek és az állatok egészségének a megőrzésére kell helyezni a hangsúlyt!!

14.Teljes életre szóló létbiztonságot!

A nyomor és a hajléktalanság felszámolása mellett segíteni kell minden rászoruló embert, hogy munkája és lakása legyen!

 1. 15. Kb. 15 ezer fős hivatásos határőrséget és 10 ezer fős hivatásos honvédséget a legmodernebbek közé tartozó nagyobb részben védelmi fegyverekkel ellátva.  2 hónapos kötelező katonai kiképzést, a fegyvert nem fogóknak 2 hónapos kötelező polgári szolgálatot minden egészséges férfinak. A sorozott katonaságot csak akkor lehet behívni, ha az országot komoly háborús veszély fenyegeti!

 1. A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal számos esetben magyarellenes döntéseket hozott/hoz.(pld. állampolgárságot ad nem magyar és nem pontosan ismert múltú embereknek. Különleges bíróság elé kell majd állítani a felelősöket, s a jogtalanul kiadott állampolgárságokat vissza kell venni). Vizsgálatok sürgős indítását, a valódi civilek általi teljes körű ellenőrzését!

 1. Veszélyes energiatermelés helyett megújuló, szelíd, környezetbarát elektromos energiát!

Önellátást az energiában is!  Jobb, teljes hulladékválogatást és hasznosítást!

 1. 18. Ne lehessen kötelezővé tenni, vagy kényszeríteni a sok halált, vagy súlyos sérülést okozó kísérleti Covid oltásokat, mivel, azokkal súlyosan megsértik az emberek alapvető jogait és a Nürnbergi Büntetőtörvénykönyv előírásait! Ne lehessen a Covid oltások alapján megkülönböztetni az embereket!

Az Orbán kormány, az Operatív Törzs és az illetékesek hozzák nyilvánosságra az össze eddigi halált, vagy súlyos sérülést okozó Covid oltás pontos statisztikáját!

Követeljük a Covid ellen bizonyítottan a leghatékonyabb szer, számos országban forgalmazott Ivermectin behozatalának az engedélyezését és patikákban is történő forgalmazását!

 1. A lakásvásárlásra felvett hiteleknek, vagy a devizahiteleknek, csak a tőkéjét és + 2%-os kezelési költségét kelljen visszafizetni az adósoknak!!  Nem fogadható el a jogtalan árverések vevőinek bevédése jogszabállyal, hisz ez is a közjegyzők és a végrehajtók bűnszövetségének eredménye!  A megoldás kövesse az adóskamara 12 pontját!

 1. A törvényhozást teljesen átláthatóvá kell lenni, az előkészítésnél be kell vonni a szakmai, a szak- és a civil szervezeteket is!A Mi Hazánk és a 3. utas- és más nemzeti civil szervezetek se köthetnek szövetséget (vagy koalíciót) a bűnpártokkal (a képviselőik, csak a magyarság és a vele együtt élő nemzetiségek és az ország érdekeit szolgáló törvényeket szavazhatnak meg)!!

 1. 21.Minden magyar- és emberellenes bűnös cselekedetet elkövető személyt igyekezni kell különleges, hiteles bíróság elé állítani, mivel az elmúlt 32 + 40 évben az igazságszolgáltatás nagyon sok estben gazságszolgáltatás volt!!

A bolsevik és globalista diktatúrák számos rossz törvényei helyett szükség lesz igazságos és jó törvényekre!!

A rossz törvények miatt károkat szenvedett embereknek is igazságot és kártérítést kell szolgáltatni utólag. Sok embernek vannak kárai, pedig a történeti alkotmányosság helyreállítása esetén ez nem történt volna meg!

„ÖSSZEFOGÓ, ÖSSZETARTÓ, ÖNTUDATOS NEMZETET NEM LEHET HOSSZÚ TÁVON ELNYOMNI, SOK ESETBEN HALÁLT, VAGY SÚLYOS SÉRÜLÉSEKET OKOZÓ KÍSÉRLET OLTÓANYAGOKKAL BŰNÖS MÓDON OLTANI, ELADÓSÍTANI, KIFOSZTANI, TÖNKRE TENNI, GYARMATOSÍTANI, DEMOKRÁCIÁNAK HAZUDOTT DIKTATÚRÁBAN TARTANI” (Brindza András)

A szellemi kalákák tudati erőtér növelése miatt legyetek szívesek osztani és terjeszteni! Köszi!

Vélemény, hozzászólás?