Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok

Az érzelmi és értelmi terror ellenszere annak NEEM fogyasztása vagy a FÜGGŐSÉG megszüntetése!

„Ha az emberek istentelenek lesznek, akkor tanácstalan a kormányzás, határtalan a hazugság, számtalan az adósság, eredménytelenek a tárgyalások, hamis a felvilágosítás, a politikusok nem megbízhatók…”   Saint-Exupéry

Sajnos hiába beszéltem 2006-ban a pesti Kossuth téren és hiába írtam eddig sok száz elemzést a hazai helyzetéről, mert olyan szintű a kiábrándultság és az ebből adódó közöny, hogy legtöbb ember nem hajlandó szembenézni azon tényekkel, amelyek ma már egyértelműen látszanak. Pedig az önszerveződés kiterjesztése, még a szabad megyei jogú városokban sem fog menni a Helyi Együttműködés Rendszerének (HER) nélkül elveszünk!

A JEL-ek szerint a „Fejlett Nyugat” összeomlása rövid úton halad az adósságcsapdák kényszerpályáin az önmegsemmisités felé. Ezt „koronázta” meg a vírus, amely nem csak félelmet generál, hanem egyben reményt ad egy új világ eljöveteléhez. Sokan ezt még mindig NEEM látják világosan, de minden magyarban tudatosulni kell, hogy nem hogy vírusjárvány nincs, a tornyosuló gondokat a leállított neoliberális gazdaság menetközbeni leváltása jelenti. Sőt, a most már tartalékait is felemésztett lakosság a háttérhatalmi struktúrák számára eladósíthatatlanul rezisztensé vált. Az egyre inkább a neomarxista irányába mozduló libernyák hátérhatalmi elit épp a kommunista Kína által épített kapitalizmus modellel bizonyította be, hogy a két ellentétes világrend nagyon is egygyökerű. (NEEM?)

A „Kalergi gonoszság” sincs kőbe vésve! A már 1924 óta tervezett háttérhatalmi világkormány létrehozása továbbra is kivitelezhetetlen. Remélhetőleg ki fogja verni a biztosítékot minden olyan személynél, akik megértik a zseniális aljassággal kidolgozott terv felszínre kerülése folytán minden megmaradt eszközzel megakadályozható! Persze napjainkig, csak nagyon kevesen vették észre a JEL-értékét ezeknek a mélyben kavargó folyamatoknak. Viszont, ha a hagyományos háborús hódító elvek helyett, ráérzünk arra, ami most történik velünk, akkor nem lesz nehéz még az örök optimistának sem kijózanodva a cselekvés mezejére lépni! Egy pécsi barátom kielemzi a hollywoodi filmeket és nagyon komoly következtetésre jutott. Szabó László könyveiben tökéletesen leleplezi azt a tudatipart, ahol már a kisgyermekeinket is megfertőzik a képernyőn az erőszak természetességével, a gyilkolás, a kábítószer (és fiataljainkat) a szex élvezetével.

A világháborúk egykor még a hagyományos hadviselés elvei szerint működtek, azonban a háttérhatalmi elit „megvett” tudósai ráébredtek, hogy nem lehet többé világháborút kirobbantani, mert az bizony nem csak a kisembereket, hanem őket is veszélybe sodorná. Így elkezdték a mai lélektanihadviselés hamiszászlós elemeit kutatni, majd rájöttek, hogy csak akkor tudják a vágyott világkormányt megteremteni, ha az emberiséget egy állandósított félelembe taszítják, de úgy, azt csinálhatnak vele, amit csak akarnak. Ezen első nagy kísérletet a kis-zsidókon hajtották végre azzal, hogy kialakították a holokauszt-rettegés rendszerét, s visszaéltek azzal a fájdalommal, ami a szeretteik elvesztése okozott. Hiszen voltak már a földön hatalmas népirtások előzőleg is. Ám a túlélőknek és az azt elszenvedők rokonainak, lehetősége volt feldolgozni a traumát, s nem kellett állandóan újra és újra feltépni a sebeket.

A holokauszt-rettegés kísérlete olyan jól sikerült, hogy azt kezdték kutatni, miképpen lehetne azt az emberiség nagyobb részére is kiterjeszteni azt? Akkor ugyanis minden rettegő személy lelkileg és tudatilag: tökéletes érzelmi és értelmi terror alá kerülne. S ezt a gyakorlatban az ikertornyok felrobbantásával kezdték el, de még a nagyon furcsa kaliforniai erdőtüzekkel is kísérleteztek. Majd az ún. „geomérnökségi permet” hamiszászlós ötlete következett, ami szerintük a globális felmelegedés (klímahisztis) félrevezető hazugsága miatt szükséges.  Az alumínium, titánium, bárium, kadmium levegőbe juttatása éppen oly hatalmas szörnyűség, mint a védőoltásokban lévő más nehézfémek, s főleg a higany.

Ám mindezek ugye az összeesküvés elméletének a részei? Nekem ugyan az összeesküvés gyakorlatának tűnnek, mint ahogy a hamisan migrációnak nevezett muszlim invázió is az, mellyel Európa szinte minden nemzetét megpróbálták a belső feszültség irányába hajtani. Mert ezek a fiatal, kiképzett muszlim harcosok nagy része csak arra vár, hogy valaki fegyvert nyomjon a kezébe, hiszen nem azért hagyta el a hazáját és a családját, hogy ne terjessze az „igaz hitet” és ne segítsen a hitsorsosainak a gyűlölt Európát birtokba venni. Aki ezt nem így látja, az sajnos nagyon nagy homályban él. A migránsok miatti rettegés azonban nem ért el mindenkit, így a kísérletek egy másik irányt vettek, ahol minden embernek a rettegésbe hajszolása lett a központi cél.

Előzőleg kísérleteztek már az Afrikában jelenleg is vezető halálokként szereplő AIDS betegséggel és a SARS vírussal is. Majd jött a madár influenza és a H1N1 vírus és a tudatipari média, hatalmas kampányba kezdett. Akkor érdekes módon minden országban azért folyt már a kampány, hogy vegyük végre komolyan a járványt. Vagy inkább azért, hogy rettegjünk? A veszélyes vírust korábban sertés influenzának nevezték pontatlanul, s ellene főleg a sertéstenyésztők tiltakoztak. Ám a WHO pandemic H1N1 vírusnak nevezte el, noha sem a tünetek, sem az esetszámok nem utaltak járványra, inkább csak egy jól leplezett tesztre! Megtesztelték az emberiséget, hogy rettegenek-e majd egy vírustól? (Bevált!)

Ejtsünk csak szót az ENSZ-ről is, amely nagyon nemes célok miatt alakult, de sajnos szinte soha nem azt valósította meg amit az alapokmányában lefektettek, hanem igen sokszor kifejezetten ellene tevékenykedtek. (Pl. a boszniai eset, ahol a kéksisakosok végig nézték a bosnyákok lemészárlását, vagy a katalóniai eset, ahol az alapokmányt megsértve, nem biztosították a katalánoknak az alapvető önrendelkezési jogot, stb., stb.)  Az ENSZ említett szervezete az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization) mely régen a legfőbb nemzetközi közegészségügy koordináló hatóságként működik, ám amióta nem kap semmi támogatást az USA kormányától, elfogadja az oltás biznisz vezéralakjának – Bill Gatesnek – a milliárdjait. Így ne legyünk meglepődve, ha a svájci székhelyű szervezet pandémiát hirdet azért, hogy eleget tegyen a gyógyszergyártók és legfőbb szponzoruk, vagyis a Bill és Melinda Gates alapítvány érdekeinek!

Írtam már, hogy az első hatalmas kísérletet a zsidóságon hajtották végre azzal, hogy kialakították a holokauszt-rettegés rendszerét. Majd a sikeres rettegést több szerényebb kísérlet után most, a COVID 19 elnevezésű vírus segítségével valósították meg világszerte úgy, hogy itt már mindent bevetettek! Felmerülhet persze az is, ami sokáig foglalkoztatta az embereket, hogy vajon az USA vagy Kína a bűnös a COVID 19 ügyében? Erre persze ma még nincs válasz, de az tény, hogy ha a pénz-háttérhatalmi elit nem akarta volna ezt meglépni, akkor nem folytatták volna a kísérletezést azzal, hogy az említett rettegés-beetetés után ügyesen bedobják e „világjárványt”. Hiszen ez eddig, koránt sem olyan drámai, mint Bill Gates jóslata a tavalyi EVIÁN 201-es konferencián New Yorkban.

A kínaiak pedig hatalmasat profitáltak ebből a tőzsdepánik pandémiából, mert legalább meg tudtak szabadulni attól a hatalmas dollár állománytól, amely az USA-ba teljesített exportjuk kapcsán halmozódott fel, s így szinte a teljes külföldi részvényállomány kínai kézbe került. Ám Kína nemcsak a nyugati tőkekivitelt tudta jól lefölözni, de rendelkezik hatalmas „belső erőforrásokkal” is. A kínai szervkereskedelem ma, a legjelentősebb a világon és bizony a szervek nem másként kerülnek „piacra”, mint a börtön-munkatáborokba zárt ujgur és tibeti milliók testéből. Őket nem csak ingyenmunkára zárták be oda, hanem mindig kéznél lévő donorként. Ez hát egyik titka Kína gazdasági csodájának, amit szerintem a mai bankárkaszt és annak lobbistái mintaként akarnak használni a világkormány megteremtéséhez, hiszen ők is csak diktatúrát szeretnének!

A zsidóságon végrehajtott holo-rettegést ugyanis, mindenképpen a kommunista Kína hathatós segítségével kezdték kiterjeszteni a teljes emberiségre a vírus-rettegés módszerével. Szerintem jó, ha ezt mindenki végig gondolja és Jézus szavait idézi fel az emlékezetében: Ne féljetek! Jézus színeváltozásakor ugyanis a tanítványok arccal a földre borultak és nagy félelem töltötte el szívüket. Jézus odament hozzájuk, megérintette őket és azt mondta: „Keljetek fel, ne féljetek!” (Mt17,6-7)

S én sem tudok mást javasolni! Ne féljetek és szervezzétek meg újra a magyar Nemzetet, amely úgy tudná modernizálni az ősi jogrendjét, hogy megszüntetné e cégbejegyzett országban a következmények nélküliséget, s megteremtené a létbiztonságot és a harmóniát.

Ahogy azt Síklaky Pista bátyám is akarta!

Dr. Bene Gábor

Vélemény, hozzászólás?