Dr. Pászti-Tóth Erzsébet

Dr. Pászti-Tóth Erzsébet vagyok, leánykori nevemen: Beke Erzsébet. 1955. október 02. napján születettem Pécsett, bányász család gyermekeként.

Édesapám, Beke József, bányaművelő mérnökként dolgozott nyugdíjba vonulásáig a Mecseki Szénbányák Vállalatnál.
Édesanyám, Roth Anna, 3 nyelvet perfektül beszélt, és a családi hátteret mindenben biztosította.
Bátyám Beke Sándor vegyészmérnök–tanárként a napokban vonult nyugdíjba.

Általános iskolai tanulmányaimat a Pécsbányatelepi Általános Iskolában végeztem, minden tanévet kitűnő eredménnyel.
Középiskolai tanulmányaimat Pécsett, a Leöwey Klára Gimnázium biológia – kémia tagozatán folytattam, ahol a második évfolyamtól kezdve szaktárgyi versenyeken vettem részt. Elsősorban földrajz és kémia tárgyakból. De kedvenc tantárgyam tanulmányaim során mindvégig a matematika volt.
Az általános iskola 4. osztályától kezdve egészen az érettségiig rendszeresen sportoltam. Női szertornáztam, és csapatomban a gimnáziumi évek alatt, városi és megyei bajnokságokat nyertem, s egy alkalommal az országos versenyen is részt vehetettem.
Érettségi vizsgát 1974-ben tettem, kémia és biológia tárgyakból dícsérettel, majd felvételt nyertem a Szegedi Élelmiszeripari Főiskolára.
Főiskolai tanulmányait 1977-ben fejeztem be az Élelmiszeripari Kar Élelmiszertechnológiai Szakán.

Két gyermekem született, Mónika 1980-ban, Szabolcs 1985-ben. Mónika elvégezte a Külkereskedelmi Főiskola Kommunikáció és Média szakát, Szabolcs építészmérnök lett, s mindketten kiválóan beszélnek angolul és németül.

A Paks és Vidéke ÁFÉSZ-nál 1981-ben lehetőségem nyílt tanulmányaimat elkezdeni a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán, ahol 1986-ban szereztem diplomát „jó” minősítéssel. Ettől kezdve a közgazdász végzettségem határozta meg az életemet, ezen a vonalon képeztem tovább magam.

1990-től 2002-ig saját alapítású cégemben ügyvezetőként dolgoztam. A Kft ma is működik, s alapításától kezdve könyveléssel, adótanácsadással foglalkozik.

2002-ben visszatértem Pécsre, és 2004-ben beiratkoztam a Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolába. Itt kezdődött életem talán legküzdelmesebb időszaka. Elvesztettem Édesapámat, aki mindvégig példaképem marad, Édesanyámat, s második férjemet, Pászti-Tóth Gyulát is. Ezzel 2014-ben egy csodálatos házasság szakadt meg. Elköltözött az a fontos személy is, aki támaszt, segítséget és töretlen hitet jelentett a számomra a mindennapok során.

Egész eddigi életemben nem politizáltam, azonban 2016-ban bekapcsolódtam a nemzet-politikai életbe. Először a Magyarok Szövetsége Szegedi Tagozatának vezetőjévé választott a tagság, majd sorsolás útján lettem a Nemzetegyesítő Mozgalom, vagyis a NEEM párt elnöke. 2017-ben megszereztem a PhD-fokozatot is.

Minden erőmmel a magyar Nemzet felemelkedéséért, az igazságnak, a becsületnek és a tisztességnek a politikai életbe való visszatéréséért, a jövő generáció boldogabb életének megteremtéséért harcolok. Az unokáim jövője ébresztett rá arra, hogy a legfőbb küldetésem a Haza szolgálata.

Szeged, 2018. 02. 09.

Dr. Pászti-Tóth Erzsébet

 

Bemutatkozó videó: