Bölcsek Tanácsa

A PÁRTTAGOK FEDDHETETLENSÉGI ESKÜJE:

„Én, ……………..a Nemzetegyesítő Mozgalom párttagja esküszöm, hogy sem a magánéletemben, sem a közéletben folytatott tevékenységem során soha olyat nem követtem el, ami miatt zsarolható lehetnék, vagy szégyenkezniük kellene azoknak, akik a Nemzetegyesítő Mozgalom alapítói, párttagjai. Nem voltam, nem vagyok, és nem leszek tagja, vagy megbízottja-ügynöke bármely nyílt, vagy titkos társaságnak, szervezetnek, amely akadályozná, hogy minden erőmmel és tehetségemmel kizárólag a magyar nemzetet, a nép jólétét és a hazámat szolgáljam. Fogadom, hogy az illegitim államhatalomban sem képviselőséget, sem más politikai tisztséget nem vállalok, közpénzt egyéni, vagy párt célra soha fel nem használok. Kijelentem: ha ezt az eskümet megszegem, minden időkre veszítsem el a környezetem és a társadalom előtti hitelemet és a nemzetem és családom megbecsülését. Továbbá ennek következményeként a becstelenség bélyegét és társaim megalázó, kiközösítő büntetését: vállalom!

Mindenkinek ellentmondok, aki a Szent Korona Országa, vagy a Szent Korona tagjai érdekeit sérti, s mindenkivel szemben ellenállok, aki az egyetemes magyarság és az általa alkotott állam szabadságát, tulajdon- és birtokjogát, értékeinek megőrzését sérti vagy veszélyezteti.

A Szentkorona Alkotmányát – élve alkotmányozó jogommal és őseink szokásjoga szerinti kötelességemnek eleget téve – e mai fogadalmammal és aláírásommal: érvénybe helyezem, s képviselőként az érvényre juttatásáért fogok küzdeni minden erőmmel.

A Magyarok Istene úgy segítsen földi életemben, ahogyan eskümet megtartom.

Professzor  Dr.Bokor Imre, dr. Beke Erzsébet, Dr Bognár László, Cser Lajos, Gyirán István, Dr. Kollár Lajos, Kőszegi M. László, Kövér György, Lévai Attila, Péteri Attila Árpád, Rácz Szabó László, Vesztergám Miklós. (Tiszteletbeli tag: Professzor Papp Lajos, és sokan mások….)

Tiszteletbeli tagjaink: Papp Lajos professzor, Zetényi Csukás Ferenc, Szabó Attila, Hegedűs Lorant, stb.

Posztumus: Tunyogi Csapó Gábor, Dr.  Grespik László, stb

Pártoló tagjaink: Sinkovits-Vitay András, Dr. Bene Gábor, stb

Cser Lajos életrajza