Alkotmányjogi konferencia

 

Nemzetiek gyűlése

nemzetiek gyűlése

 

KÖZJOGI HARC INDUL AZ ALKOTMÁNYOS SZABADSÁGUNKÉRT

Október 23-án 11 órától 15 óráig tart e rendezvény Budapesten, az V. kerületi Erzsébet téri Óriáskerék mellett. Ezzel a rendezvénnyel elindul az a KÖZJOGI KÜZDELEM, amely sok más mellett körvonalazza a jelenlegi valós állapotokat, azaz a pódiumra lépők által elmondott valós helyzetet.
Pártok helyett meg kell szervezni a MAGYAR NEMZET kis helyi köreit! Nem traktorok felvonultatásával, nem fegyverekkel, hanem közjogi szabadságharc indításával kell a nemzetünket a jó irányú változásokhoz segíteni.
Ezért kerestetnek azok a tiszta kezű és tiszta lelkű jogászok, akik a Történeti Alkotmány ELHALLGATÓ FELFÜGGESZTÉSÉT MEGSZÜNTETŐ „deákferencekké” válhatnak!

Az Alaptörvényünk ugyanis „de jure” érvénytelen, ám „de facto” itt ül a nyakunkban egy Sztálin-féle köztársaság. Jó irányú változás kell mihamarabb, mert ugyancsak a nyakunkon van egy világháború, gazdasági világválság a mérhetetlenül növekvő inflációjával, a folyamatos migráció, a pusztító és sokkoló vakcinázás.
Mindez ráadásul egy furcsa helyzetű köztársasággal tetézve létezik.

Halmozottan hátrányos helyzetünket a következő állapot is jól mutatja. Az interneten fellelhető tények alapján sok megalapozott, súlyos aggály merül fel a jelenleg zajló népszámlálással kapcsolatban. A népszámlálást végző KSH és az Eurostat is, mint jogi személy, valójában egy kereskedelmi jogokkal is felruházott cég.
KSH D-U-N-S® száma: 40-117-0352
Eurostat D-U-N-S® száma: 37-221-5353
A DUNS® szám egyedi 9 jegyű szám, amely az üzleti egységeket hely-specifikus alapon azonosítja. Amelyik intézmény rendelkezik ilyen számmal, az alá van rendelve az USA kereskedelmi kamarájának is.
Mindezek alapján a népszámlálás kérdőívének tükrében látható, hogy a kelleténél
jóval részletesebb és bizalmas információkat kívánnak megszerezni, ami nem indokolt jogi személyek esetében. A GDPR 21. cikkelyében ez olvasható: „Ha a személyes adatok kezelése üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rávonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.”
Mivel a mostani népszámlálás során kért bizonyos adatokból profilalkotás hozható
létre, amely akár üzletszerzésre is használható, ezért a GDPR 6. cikkelye (1) pontjának (3) bekezdésére hivatkozva nem vagyunk kötelesek profilalkotás és üzletszerzés tárgyává válni, ezért csak az előző népszámlálásban is feltett kérdésekre vagyunk kötelesek válaszolni.

Kihangsúlyozandó, hogy a megcsonkított Magyarország nevű földrajzi fogalom, vagyis a LEGITIMITÁS HIÁNYOS Magyar Állam jelenlegi Alaptörvénye értelmében, kötelező az intézményeknek az emberi jogokat tiszteletben tartani.

Alaptörvényünk VI. cikkelye szerint a következők emelendők ki:
(1) Mindenkinek joga van ahhoz, magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák.
(2) Az állam jogi védelemben részesíti az otthon nyugalmát.
(3) Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez.
Végezetül: a jogszabályok által elrendelt közhiteles nyilvántartásban minden
megismerhető adat megtalálható, így a KSH a szükséges adatokat onnan is beszerezheti.

Visszatérve KÖZJOGI KÜZDELMÜNK bizonyos alapvető okaira: ma egy olyan államban élünk, amelyet külkereskedelmi cégként jegyeztek be a tőzsdén, ami nem csak azt jelenti pl., hogy vehetünk földgázt és nyersolajat, akitől csak akarunk.
(Csak legyen rá pénzünk!)
Záró gondolatként: mivel az 1946. évi I. törvény idegen hatalom megszállása alatt és zsarolás hatása alatt született, így napjainkig bezárólag érvénytelen, semmis. Ennek tükrében kell meghatározni a további teendőket.
Szót kell ejteni arról is, hogy kik tartoznak Hazánknak jelentős összegekkel már majdnem nyolcvan éve.

Várunk a fővárosi V. kerületi Erzsébet térre minden igaz hazafit és honleányt, vagy asszonyt október 23-án, akinek módja van eljönni, s aki a magyarság megmaradásáért tenni akar!

  együttgondolkodók köre