Tagjaink

Dr. Pászti-Tóth Erzsébet
Prof. Dr. Bokor Imre
Dr. Bognár László
Cser Lajos
Dr. Kollár Lajos
Kőszegi M. László
Dr. Diviki Nagy Attila
v. Kövér György
Lévay Atilla
Rácz Szabó László
Vesztergám Miklós
Szamonek János
Szamonek János

 


Tiszteletbeli tag:

Professzor Papp Lajos

 


Pártoló tag:

Sinkovits-Vitay András színész, előadóművész

 


 

A PÁRTTAGOK FEDDHETETLENSÉGI ESKÜJE:

„Én, ……………..a Nemzetegyesítő Mozgalom párttagja esküszöm, hogy sem a magánéletemben, sem a közéletben folytatott tevékenységem során soha olyat nem követtem el, ami miatt zsarolható lehetnék, vagy szégyenkezniük kellene azoknak, akik a Nemzetegyesítő Mozgalom alapítói, párttagjai. Nem voltam, nem vagyok, és nem leszek tagja, vagy megbízottja-ügynöke bármely nyílt, vagy titkos társaságnak, szervezetnek, amely akadályozná, hogy minden erőmmel és tehetségemmel kizárólag a magyar nemzetet, a nép jólétét és a hazámat szolgáljam. Fogadom, hogy az illegitim államhatalomban sem képviselőséget, sem más politikai tisztséget nem vállalok, közpénzt egyéni, vagy párt célra soha fel nem használok. Kijelentem: ha ezt az eskümet megszegem, minden időkre veszítsem el a környezetem és a társadalom előtti hitelemet és a nemzetem és családom megbecsülését. Továbbá ennek következményeként a becstelenség bélyegét és társaim megalázó, kiközösítő büntetését: vállalom!

Mindenkinek ellentmondok, aki a Szent Korona Országa, vagy a Szent Korona tagjai érdekeit sérti, s mindenkivel szemben ellenállok, aki az egyetemes magyarság és az általa alkotott állam szabadságát, tulajdon- és birtokjogát, értékeinek megőrzését sérti vagy veszélyezteti.

A Szentkorona Alkotmányát – élve alkotmányozó jogommal és őseink szokásjoga szerinti kötelességemnek eleget téve – e mai fogadalmammal és aláírásommal: érvénybe helyezem, s az érvényre juttatásáért fogok küzdeni minden erőmmel.

A Magyarok Istene úgy segítsen földi életemben, ahogyan eskümet megtartom.